• gửi một

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đô la Mỹ đến xuất nhập khẩu ngoại thương

Gần đây, tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ so với nhân dân tệ đã tăng lên, phá vỡ mức 7,0.Điều này có tác động gì đến ngành xuất khẩu ngoại thương của Trung Quốc?Chúng ta nên đối phó với nó như thế nào?

Phương pháp xác định tỷ giá hối đoái thay đổi cùng với sự thay đổi của hệ thống tiền tệ quốc tế, và sự thay đổi của tỷ giá hối đoái sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến kinh tế và thương mại.

Cac chi tiêt như sau:

Tác động của tỷ giá hối đoái đến xuất nhập khẩu: tỷ giá hối đoái giảm có thể thúc đẩy xuất khẩu và kìm hãm nhập khẩu.(Tỷ giá hối đoái tăng, trong khi tỷ giá hối đoái nội tệ giảm)

Tác động của tỷ giá hối đoái đến giá cả: tỷ giá hối đoái giảm sẽ dẫn đến tăng mặt bằng chung của giá cả trong nước;Tỷ giá hối đoái tăng có vai trò kiềm chế lạm phát.

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến dòng vốn: tỷ giá hối đoái ít ảnh hưởng đến dòng vốn dài hạn.Trong ngắn hạn, tỷ giá hối đoái mất giá;Dòng vốn ra;Tỷ giá hối đoái tăng giá có lợi cho dòng vốn chảy vào.

Tác động đến cán cân thanh toán

Tác động đến cán cân thương mại: tác động của tỷ giá hối đoái đến xuất nhập khẩu: sự suy giảm của tỷ giá hối đoái có thể thúc đẩy xuất khẩu và kìm hãm nhập khẩu.(Tỷ giá hối đoái tăng, trong khi tỷ giá hối đoái nội tệ giảm)

2. Tác động của tỷ giá hối đoái đến giá cả: tỷ giá hối đoái giảm sẽ dẫn đến tăng mặt bằng chung của giá cả trong nước;Tỷ giá hối đoái tăng có vai trò kiềm chế lạm phát.

3. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến dòng vốn: tỷ giá hối đoái ít ảnh hưởng đến dòng vốn dài hạn.Trong ngắn hạn, tỷ giá hối đoái mất giá;Dòng vốn ra;Tỷ giá hối đoái tăng giá có lợi cho dòng vốn chảy vào.

Là thương nhân nước ngoài, chúng ta nên duy trì sự nhạy cảm với tỷ giá hối đoái, ứng phó kịp thời với các tình huống khác nhau trong quá trình xuất khẩu ngoại thương, làm tốt công tác thị trường.

asdacxz


Thời gian đăng: 19-9-2022